რუსეთისა და გერმანიის პროექტი «ჩრდილოეთის ნაკადი-2» მალე დასრულდება. დანიის სამეფომ შეისწავლა ეკოლოგიისა და ნაოსნობის პრობლემატიკა ბალტიის ზღვაზე და მივიდა დასკვნამდე, რომ რუსულ-გერმანული პროექტი ამ მხრივ საფრთხეს არ წარმოადგენს.

რუსეთმა და გერმანიამ გეოპოლიტიკურად «მოისროლეს» უკრაინა, პოლონეთი და ბალტიისპირეთი, რომლებიც რუსეთს გამუდმებით «უყეფენ»: