ივანე გულაშვილის მოგონების დღეს ტერორისტების რისხვასთან – რუსეთთან თანამშრომლობაზეც ვიფიქროთ!

ასეთი ჯარისკაცები, რომლებიც საქართველოს ინტერესებს და ქართველი ხალხის უსაფრთხოებას ემსახურებიან სიცოცხლის რისკის ფასად, სახელმწიფოსგან მეტ პატივს, ხალხში კი მეტ ცნობადობას იმსახურებენ.

ივანე გულაშვილი თბილისში, უცხოელი ტერორისტების გაუვნებელყოფას შეეწირა. სჯობს, მეტი პრევენცია და ნაკლები სპეცოპერაცია, მეტი თანამშრომლობა ანტიტერორიზმის ხაზით მეზობელ რუსეთთან – ტერორისტების რისხვასთან (იხ. მეორე ვიდეო), რათა ასეთი იუბედურებები აღარ შეგვემთხვას!

 

 

კომენტარები:

კომენტარის დამატება