“ვეფხისტყაოსნის” პროლოგის შესანიშნავი შესრულება ოსურ ენაზე!

გიორგი ბესტაუთის კლასიკური თარგმანი რუსთველის “ვეფხისტყაოსნისა” ცხინვალელმა ოსმა ჟურნალისტმა, ინალ პლიევმა ბრწყინვალედ შეასრულა.

პოეზიის მოყვარულთ, გთავაზობთ პროლოგს, პლიევის შესრულებით, რომელიც თავად ინალმა მოგვაწოდა. რუსთაველი ბევრად უფრო მაღლა დგას, ვიდრე ეთნიკური კონფლიქტები, რომლებიც სწორედ ხელოვნების და კულტურის ძალით უნდა ამოვძირკვოთ კავკასიიდან!