როგორ ცხოვრობენ ქართველები რუსეთში – ქ. ვორონეჟი

ერთი მაგალითი, თუ როგორ ცხოვრობენ ქართველები რუსეთში (ქართული დიასპორა ვორონეჟში) და როგორი ურთიერთობებია სხვადასხვა ეროვნებების წარმომადგენლებს  შორის ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში (ვორონეჟის ტელევიზია, 2016 წ.):