ტერორისტული აქტის მცდელობა სტალინზე 1944 წელს

“რუსეთში არსებული რეჟიმი დგას მხოლოდ ერთი ადამიანის ნიჭსა და ხელოვნებაზე” – ერიხ ფონ რიბენტროპი. სწორედ ამიტომ, ეს ერთი ადამიანი უნდა განადგურებულიყო.

ქვემოთ წარმოდგენილ დოკუმენტურ ფილმში განხილულია საბჭოთა სახელმწიფოს მთავრობის მეთაურსა და კომუნისტური პარტიის ლიდერზე, ყველა ფრონტის უმაღლეს მთავარსარდალზე, იოსებ სტალინზე ტერორისტული აქტის განხორციელების მცდელობის ფაქტი (სხვა მცდელობებთან ერთად). რასაკვირველია, გამოყენებულია საარქივო მასალები: