საბჭოთა წყალბადის ბომბის გამოცდა

დოკუმენტური ფილმი (1961 წ.), რომელშიც ნაჩვენები და აღწერილია საბჭოთა გაძლიერებული ბირთვული იარაღის – წყალბადის ბომბის გამოცდა ნოვაია ზემლიას პოლიგონზე. წყალბადის ბომბის შექმნამ საბოლოოდ დაუსვა წერტილი ამერიკელების იმედს, რომ ეჯობნათ საბჭოთა კავშირისათვის სტრატეგიული ბირთვული შეიარაღებების შეჯიბრში.