“მანქურთების სექტის” დამფინანსებლები 30 წელია გვაქეზებენ რუსეთის წინააღმდეგ- კონსტანტინე ჩიკვილაძე 

ახლა, რა გამოდის, პატივცემულო რელიქტურად შემორჩენილო მოაზროვნე პიროვნებებო, вот такой вот расклад:
"მანქურთების სექტის" დამფინანსებლები 30 წელია გვაქეზებენ რუსეთის წინააღმდეგ- კონსტანტინე ჩიკვილაძე 

სოროსისტ-მედასავლეთეების ხელშია პრაქტიკულად ყველაფერი:
_  ტვ-მედია, თავისი ძუნგლიან-სუნიანი ჭ-კლასის განუვითარებელი, ниже плинтуса ჟურნალისტებით;
_  ექსპერტ-არასამთავრობოთა ხროვა, რომელიც დასავლეთის პირდაპირი აგენტურაა და “კამანდრობს” იმ პარადს, რომელიც ამ ქვეყანაში 30 წელია მიმდინარეობს;
_ ხელისუფლება, ეს, 30 წლიანი ქვეყნის ინტერესების გაყიდვის გამოცდილების მქონე კონფორმისტ-პროსტიტუტების სექტა, თავისი ქოცნაცეთით და მათი სატელიტებით, რაც არ უნდა დაირქვან, ადინ ბაკლაჟან!
_ ამ ყველაფერს ცხადია ერთვის შესაბამისი ატრიბუტიკა რაც ხელისუფლებას გააჩნია ყველა ქვეყანაში, თავისი შსს, უშიშროება, სასამართლოებით…
_ ამ ყველაფრის თავში კი დგას მთავარი ფიგურა,  ძალა,  რომელიც ამ “მანქურთების სექტას” აფინანსებს და აქეზებს საკუთარი ქვეყნის და რუსეთის წინააღმდეგ, ესაა პირობითად დავარქვათ დასავლეთი, გნებავთ სოროსი, რაც გენებოთ ის დაარქვით, ამით არაფერი იცვლება… რაშია მათი ინტერესი: მათ აქვთ ზუსტად განსაზღვრული გეოპოლიტიკური ინტერესები, რომელსაც ატარებენ მთელ მსოფლიოში, ამ ინტერესების  გატარებას ეწირება საქართველოს მსგავსი, ფულზე და კეთილდღეობაზე საკუთარი ინტერესების გამყიდველი ქვეყნები, როგორიცაა მაგალითად უკრაინა, რადგანაც ამ ქვეყნების ძირეული ინტერესები არ  მოდის თანხვედრაში, პირობითად დავარქმევ “დამკვეთს”, დამკვეთის ინტერესებთან, პირიქითაც რადიკალურად განსხვავებულია!რეალურად, ამ ძალას საქართველო და უკრაინა კი არ სჭირდება თუ ადარდებს, არამედ ტერიტორია რომელზეც არის განლაგებული ეს ორი ქვეყანა, რომელიც სჭირდება რუსეთის ირგვლივ ერთი დიდი, გეოგრაფიულ-გეოპოლიტიკური წრის შესაკრავად, სხვა არაფერში. ამდენად, ეს 30 წელი დავდივართ  “დამკვეთის” ჭკუაზე, საკუთარი ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ, ერთგულად ვემსახურებით ამ ძალის  ინტერესებს, ანუ სხვანაირად რომ მოვთარმნოთ ეს ყველაფერი დავდივართ ერთ დიდ მოჯადოებულ წრეზე და ვერასდროს  გავალთ აქედან, თუ ყველანი ერთად არ ვეტყვით ერთ დიდ “არა”-ს “დამკვეთს და მთელ მის ამალას, რომელსაც საქართველოს ზედმეტხორცები ქვია სახელად!

                                                                           კონსტანტინე ჩიკვილაძე