საქართველოდან რუსეთის წასვლა, ხომ ნიშნავს „მეგობარი“ თურქეთის შემოსვლას?!- ნონა შარაბიძე

საქართველოდან რუსეთის წასვლა, ხომ ნიშნავს „მეგობარი“ თურქეთის შემოსვლას?!

 

საქართველოდან რუსეთის წასვლა, ხომ ნიშნავს „მეგობარი“ თურქეთის შემოსვლას?!- ნონა შარაბიძე
რაც უფრო #ვშორდებით რუსეთს, მით უფრო იგრძნობა თურქეთის კულტურულ-ეკონომიკურ-პოლიტიკური გავლენა საქართველოზე და არამარტო ბათუმში და აჭარაში, არამედ მთელს ქვეყანაში!..
მერე ჩვენმა ქრისტიანმა ხალხმა როგორ უნდა აიტანოს მუსულმანებთან შერწყმა?!
ჩვენი უტვინობით თუ მართლა ასე მოხდა, რუსეთის გარდა საქართველოს არავინ დაიცავს!..
ამერიკა-თურქეთის მონობას, ისევ მართლმადიდებელი რუსეთი გვირჩევნია, სადაც მონებად არასოდეს გვიგრძვნია თავი!..

ამიტომ სახელმწიფოებრივი ინტერებიდან გამომდინარე, კატეგორიულად მიუღებელია რუსეთის #ხელისკვრა და თურქეთზე (ამერიკაზე) #სულისმიყიდვა!..

ნონა შარაბიძე