ვიდეო: როგორც ფილმებში- უდიდესმა მეწყერმა მიწა გზასთან ერთად გაანადგურა

აშშ-ი გზის 50-მეტრიანი მონაკვეთი ძლიერი წვიმებით გამოწვეულმა მეწყერმა წყნარ ოკეანეში ჩარეცხა. აღსანიშნავია, რომ Highway 1 დიდი წვიმების გამო ისედაც დაკეტილია.

ვიდეო: როგორც ფილმებში- უდიდესმა მეწყერმა მიწა გზასთან ერთად გაანადგურა

ვ  ი  დ  ე  ო :