,,ოდეს ქვეყანას გაუჭირდეს , ხომლის მთამ გადაარჩინოს “

ხვამლის შესახებ ჟამთააღმწერელი და „ქართლის ცხოვრება”, ვახუშტი ბატონიშვილი და ივანე ჯავახიშვილი მეტად საინტერესო ცნობებს გვაწვდიან:

,,ოდეს ქვეყანას გაუჭირდეს , ხომლის მთამ გადაარჩინოს “
„რიონის დასავლეთით, მთის ძირს არის ხომლის კლდე ფრიად მაღალი, მოიგო ამან სახელი ესე სიმაღლით, ხომლის ვარსკვლავის სწორებით, ამ კლდეში არის ქვაბი გამოკვეთილი, მტერთაგან შეუვალი, მეფეთა საგანძურთ სადები; „გორდიდან ვიდრე კავკასისამდე არს ხეობა ლეჩხუმისა, არამედ მოიგო სახელი ესე სახელი ესე გარემოსთა მთათაგან, კუერსავით მდებარისა, ხოლო ლეჩხუმი ეწოდა ეწოდა ხომლის მთის გამო ჴესე არს ლეჩხომი.;
ოდეს ქვეყანას გაუჭირდეს ხომლის მთამ გადააარჩინოს.“
მთამ ქვეყნის შველა დაიწყო ……

კაკო სვანიძე, აფხაზეთის ომის ვეტერანი;  სოციალური ქსელი