“ტრანსპორტის რეგულირება იოლად შეიძლებოდა; ქართული ეკონომიკა – ისევ იქაა და იქნება კიდევ დიდხანს, სანამ ასე გაგრძელდება…”

ტრანსპორტის რეგულირება იოლად შეიძლებოდა:
გარდა დასაჯდომი ადგილებისა,
არ დაიშვებოდა ტრანსპორტში შესვლა!

"ტრანსპორტის რეგულირება იოლად შეიძლებოდა; ქართული ეკონომიკა - ისევ იქაა და იქნება კიდევ დიდხანს, სანამ ასე გაგრძელდება..."ცხადია, ეს გამოიწვევდა სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობის გაზრდას. მაგრამ დროებით ცოტა დამატებით ხარჯებს ბიუჯეტი გაიღებდა, – ასე ხდება ექსტრემალურ სიტუაციებში!
რაც აშშ-ს ბიუჯეტმა ფული გაიღო ბიზნესის და ოჯახების დასახმარებლად, წარმოუდგენელია, მაგრამ სწორედ ამიტომაც გამოდის მისი ეკონომიკა ცუდი მდგომარეობიდან!
ქართული ეკონომიკა – ისევ იქაა და იქ იქნება კიდევ დიდხანს, სანამ ასე გაგრძელდება.

დემურ გიორხელიძე, ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში;

სოციალური ქსელი