ჩემი პატივისცემა ორბანს, მაგრამ სადაც მას ახსენებთ, იქ ბატკაც არ დაგავიწყდეთ – დიტო ბიძინაშვილი

ჩემი პატვისცემა ვიქტორ ორბანს.
მაგრამ სადაც მაგ კაცს ახსენებთ, იქ ბატკაც არ დაგავიწყდეთ.
ორბანი, ევროპელი თუ ქართველი კონსერვატორები, ჰორიზონტზეც არ ჩანდნენ, როდესაც ბატკამ პირველმა დაუწყო მათ ბრძოლა.

ჩემი პატივისცემა ორბანს, მაგრამ სადაც მას ახსენებთ, იქ ბატკაც არ დაგავიწყდეთ - დიტო ბიძინაშვილი

ამერიკის ელჩსაც სათანადო პასუხი გასცა.
არც უცოხეთის აგენტურა არასამთავრობოები დაისვა თავზე.
პიდარებსაც შესაბამისი პასუხი გასცა და სოროსელებსაც.
ამიტომაც დაარქვეს დიქტატორი.
წესით, ეგ კაცი ჩვენი მოკავშირე უნდა იყოს ახლა!
მაგრამ ამაზე საჯაროდ საუბარსაც ვერ ბედავს ბარემ ორი, ვაკვირდები ყველას.

დიტო ბიძინაშვილი