ამდენ სულელს, როგორ იტევს ეს სალი კლდეები და მოჩუხჩუხე ანკარა ნაკადულები? -გია კორკოტაშვილი

გია კორკოტაშვილი სოციალურ ქსელში გზავნილს ავრცელებს:

ამდენ სულელს, როგორ იტევს ეს სალი კლდეები და მოჩუხჩუხე ანკარა ნაკადულები? -გია კორკოტაშვილი

ერთი ძილისპირული კითხვა მაქვს ჩემიანებთან!
ადამიანს საინფორმაციო საშუალებებთან წვდომა რომ ააქვს და დაბეჯითებით მაგარ სისულელეს-ბას უმტკიცებს მოსახლეობას!
ვინ უფრო ხარისხში სულელია!
ის ვინც ამტკიცებს სისულელეს ამის თაობაზე, თვითონ ზედმიწევნით კარგად იცის რა სისულელეს ატენის ტვინებში მოსახლეობას თუ?
მოსახლეობის ის მასამ ვინც ყურს უგდებს და ნაწილობრივ თანხმობაშიც არის?
ცოტა რთული კითხვა კი არის!
ჩემი პასუხია ამდენ სულელს, როგორ იტევს ეს სალი კლდეები და მოჩუხჩუხე ანკარა ნაკადულები?
ბუაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰა