ავღანეთის ბედნიერი ბავშვები – ვიდეო შედარებისთვის

ყბადაღებული “საბჭოთა ოკუპაცია” ავღანეთში მიმართული იყო საზოგადოების პროგრესისკენ, ადამიანების კეთილდღეობისკენ – განსხვავებით ამერიკული ოკუპაციისა, რომელმაც ნგრევისა და უბედურების მეტი არაფერი მოუტანა მრავალტანჯულ ავღანეთს. გთავაზობთ ორ ვიდეოს შედარებისთვის: 1980 წელს, საბჭოთა კავშირის დახმარებით შექმნილი პიონერთა ბანაკი და დღევანდელობა ავღანელი ბავშვებისათვის:

1980 წელი: განათლება, დასვენება, ჯანმრთელობა, პერსპექტივები – ბედნიერი ავღანელი ბავშვები საბჭოთა კავშირის დაცვის ქვეშ:

 

2017 წელი:

სიბნელე, სიღატაკე, ნარკოტიკების მოხმარება და ნარკოტიკებით ვაჭრობა – ამერიკის მიერ “გათავისუფლებული” ავღანელი ბავშვები:

 

ავღანეთის ბედნიერი ბავშვები - ვიდეო შედარებისთვის