3 რჩევა ევროპას – რევაზ კილასონია

3 რჩევა ევროპას:
1) გამოდით ამერიკის გავლენისგან,
2) დაშალეთ აშშ-ს სამხედო, სადამსჯელო ორგანიზაცია – ნატო
3) დაიწყეთ სვლა აზიისკენ…

3 რჩევა ევროპას - რევაზ კილასონიარატომ!?
1) აშშ, ბოლო 75 წელია ევროპას განიხილავს საკუთარი გავლენის სფეროდ და საერთოდ არ მიიჩნევს საერთაშორისო სამართლის სუბიექტად.
2) ნატო ამერიკის ხელში არის საშუალებაა მისი გეოსტრატეგიული იმტერესების გასამყარებლად, რომელსაც ევროპის გესოტრატრგიული იმტერესები, პირწმინდად ეწირება.
3) 21-ე საუკუნე აზიის საუკუნედაა წოდებული.. პროგრესისთვის აუცილებელი 4 კომპონენტი მობულიზებულია იქ:
ადამიანური რესურსი- 4,5 მილიარდი ადამიანი,
ტექნოლოგიური რესურსი- ჩინეთი და ინდოეთი,
ბუნებრივი რესურსი- რუსეთი
სამხედრო რესურსი- რუსეთი, ჩინეთი, ინდოეთი.
აქამდე ტექნოლოგიური და სამხედრო რესურსით, დასავლეთს აშკარა უპირატესობა გააჩნდა.
და ბოლოს, როგორც კი ამერიკის გავლენისგან ჩაიხსნებით, იმ დღესვე შეწყდება რუსეთიდან “მომდინარე საფრთხეები” და მისი რესურსების გამოყენების ექსკლუზიური უფლებით ისარგებლებთ.
არ იზმათ ამას!?
წააგებთ!!!

რევაზ კილასონია, პოლიტოლოგი; სოციალური ქსელი