”თქვე ბონიამეწისქვილეებო, რუსეთის ადგილზე,მართლა სულ ტრ…შიპანღურით გისროდით მაქედან” – ბაკურ სვანიძე

ჟურნალისტი ბაკურ სვანიძე, სოციალურ ქსელში იმ ადამიანებს აკრიტიკებს, ვინსც რუსეთს აფარებს თავს და ამავდროულად ლანძღავს :

”თქვე ბონიამეწისქვილეებო, რუსეთის ადგილზე,მართლა სულ ტრ…შიპანღურით გისროდით მაქედან” – ბაკურ სვანიძე

ბიჯო! ეს რ უ ს ე თ შ ი მყოფი ტიპები, მანდ რომ მოხიეთ
ლ უ კ მ ა პ უ რ ი ს საშოვნელად, ახლა რომ მეტ-ნაკლებად
მოსუქდით და მაქედან ჭკუას გვარიგებთ – რუსეთი არის
ცუდი და უ კ რ ა ი ნ ა ს გაუმარჯოსო! კაცო, ჯერ ერთი,
რატომ არ გარბიხართ მაგ ცუდი ქვეყნიდან? მეორე –
რატომ არ მიდიხართ და არ ო მ ო ბ თ უკრაინაში?
და მესამე – თავის დროზე ლუკმაპურის საშოვნელად,
ძალიან მაგარ უკრაინას რატომ არ მიაშურეთ ასევე
ძალიან მაგარი საქართველოდან? პირდაპირ რუსეთს
რატომ გაერჭვეთ ტრაკში თუ ასეთი მიუღებელი, ცუდი,
საშინელი, ჩამორჩენილი და ბნელი ქვეყანა იყო?…
კაი, კაი, ნუ მიპასუხებთ… მაგრამ რუსეთის ადგილზე
რომ ვიყო, მართლა სულ ტ რ ა კ შ ი პ ა ნ ღ უ რ ი თ
გისროდით მაქედან… ისე, თქვენნაირებისგან არც
მიკვირს – აქ როცა იყავით მაშინაც მასეთი უმადურები
იყავით, ვინც ჩაგაცვათ და ცოტა ლუკმა მოგაწოდათ
მ ა თ ხ ო ვ რო ბ ი ს ჟამს, სწორედ იმას აგინეთ მერე
დ ე დ ი ს ნ ა წ ლ ა ვ ე ბ ი, “ვარდების რევოლუციის”
დროს, როცა გეგონათ, რომ მანიაკი ს ა ა კ ა შ ვ ი ლ ი
ოქროს მთებს დაგიდგამდათ… გიხმარათ და გადაგაგდოთ
სააკაშვილმა და მერე იმიტომ იყავით თქვენ მიშას
წინააღმდეგ, თორემ რომ მოეცა რასაც ელოდით, სხვა
ყველაფერი ფეხებზე გეკიდათ… თითსაც არ გაანძრევდით
და მიშა-მიშას იყვირებდით სხვებთან ერთად… ახლაც,
გგონიათ, რომ რუსეთს დაერხევა და იმიტომ დაიწყეთ
რუსეთის ლანძღვა… თუ უცებ თვალნათლივ ნახავთ,
რომ ეგრე არაა და რუსეთი იმარჯვებს, იმ წამს მეორე
“პ ლ ა ს ტ ი ნ კ ა ს” გააძრობთ… ს ა წ ყ ა ლ ი ადამიანები
ხართ თქვენ, ბ ო ნ ი ა მ ე წ ი ს ქ ვ ი ლ ე ე ბ ო! საწყალი…”