ივანაშვილმა თავისი (ყოფილი) ადვოკატი დასავლეთის რადიკალურ წრეებში შეაგზავნა?

როგორც ჩანს, ბ. ივანაშვილის ყოფილი თუ მოქმედი ადვოკატი ვ. ყიფიანი სერიოზულად არის მოწადინებული, ბოლომდე “შეუძვრეს” საქართველოში მოქმედ დასავლეთის რადიკალურ ძალებს. მისი კომენტარები, რომლებიც ქვემოთ არის წარმოდგენილი, საინტერესო არ არის. საინტერესოა ის გარემო, სადაც იგი იმყოფება.

ბიძინა ივანაშვილი ატყუებს დასავლეთს თუ მას ატყუებს ყველა? – საკითხავი მხოლოდ ეს არის:

ივანაშვილმა თავისი (ყოფილი) ადვოკატი დასავლეთის რადიკალურ წრეებში შეაგზავნა?